Årsmöten

2020 (per capsulam)

Följebrev vid utskick länk

Verksamhetsberättelse med bokslut 2019 länk

Revisionsberättelse länk

Valberedningens förslag till ny styrelse länk

Förslag till årsavgifter 2020 länk

Verksamhetsplan inklusive budget 2020 länk

Protokoll från stämma per capsulam länk

2019

årsmötesprotokoll 2019 länk

verksamhetsplan 2019 inkl. budget länk

verksamhetsberättelse 2018 länk

2018

årsmötesprotokoll 2018 länk

verksamhetsplan 2018 inkl. budget länk

verksamhetsberättelse 2017 länk

2017

årsmötesprotokoll 2017 länk

verksamhetsplan 2017 inkl. budget länk

verksamhetsberättelse 2016 länk

Äldre