Tematräffar

Här finns material som presenterats på olika träffar i vattenrådets regi, eller sådant som vi fått information om från andra. Sidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på vartefter.

200121 Förstudie Svartån

Presentation Susanna Hansen inledning länk

Presentation Markus Petzén förstudien och modelleringen länk

Presentation Fredrik Holmberg länk

180305 Tematräff miljöstöd vatten

Inbjudan länk

Presentation Johan Axnér Länsstyrelsen länk

Presentation Karin Näsbom Länsstyrelsen länk

150326 Tematräff strukturkalkning

Inbjudan länk

Presentation Johan Axnér länk

Presentation Kerstin Berglund länk

Presentation Fredrik Jerlström länk