Hem

Svartåns vattenråd har flyttat sin hemsida till http://www.malaren.org/vattenrad/svartans-vattenrad/ Välkommen dit istället!

Denna hemsida uppdateras inte längre och kommer att försvinna under våren 2022.

Välkommen till Svartåns vattenråd!

Svartåns vattenråd bildades 2012 och har till uppgift att samordna och lyfta vattenfrågor och att verka för en hållbar vattenanvändning i Svartåns avrinningsområde. Genom samverkan, diskussion och information ska vi öka intresset och kunskapen om vattnet och dess problematik i närområdet.

Vattenrådet fungerar som ett rådgivande forum som kan hjälpa till att lyfta viktiga vattenfrågor till myndigheter och beslutsfattare. Vattenrådet är en ideell förening och medlemmarna representerar exempelvis näringslivet, areella näringar (jord- och skogsbruk), ideella organisationer och kommuner.

Svartåns avrinningsområde är 776 km2 stort och sträcker sig huvudsakligen över tre kommuner Norberg, Sala och Västerås. Källorna till Svartån ligger i norra Västmanlands skogar nära Norberg och mynnar i Västeråsfjärden som är en del av Mälaren. De största sjöarna är Hörendesjön och Fläcksjön.

Så här blir du medlem: Anmäl dina kontaktuppgifter: Adress, telefonnummer och e-postadress till vattenrådets sekreterare Susanna Hansen, e-post susanna.hansen@vasteras.se, telefon 021-39 11 23. Betala medlemsavgiften genom att sätta in 100 kr på vattenrådets Bankgiro 159-2237. Ange ditt namn och e-postadress.

Du som redan är medlem får en faktura i början av januari med förfallodatum sista januari. Därefter skickas bara en påminnelse ut. Medlemsavgiften ska vara betald senast 1 mars för att medlem ska ha rätt att delta på årsstämman. Om inte avgiften betalas stryks man från medlemslistan.